BILDEN Al­la hjär­tans dag.

Modern Psykologi - - INNEHÅLL - – Ka­rin Ska­ger­berg

Sprung­en ur me­del­ti­da vår­fes­ter och be­rät­tel­ser om hel­go­net Sankt Va­len­tin, fi­ras Va­len­ti­ne’s day stort den 14 feb­ru­a­ri, in­te minst i USA. I Sve­ri­ge har fi­ran­det växt de se­nas­te de­cen­ni­er­na och många upp­vak­tar si­na kä­ra med blom­mor, kort el­ler cho­klad – men hur ser psy­ko­lo­gin

bakom fe­no­me­net ut?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.