4

Modern Psykologi - - INSIKT -

Så många can­cerö­ver­le­va­re led av de­pres­sion el­ler ång­est ett år ef­ter att de bli­vit frisk­för­kla­ra­de. Det­ta en­ligt en stu­die av 1 362 fö­re det­ta pa­ti­en­ter gjord vid Na­tio­nal cli­ni­cal re­se­arch cen­ter

i Ku­a­la Lum­pur, Ma­lay­sia. Käl­la: Eu­ro­pe­an so­ci‍ ety for me­di­cal on­co­lo­gy

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.