ASPER­GER

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN -

Asper­gers syndrom är en av di­a­gno­ser­na i AST, au­tism­spektrum­till­stånd. I den se­nas­te ame­ri­kans­ka di­a­gnos­ma­nu­a­len DSM-5 har asper­ger stru­kits som en­skild di­a­gnos och bli­vit en del av

AST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.