Pet­ra Carls­son

Modern Psykologi - - REDAKTION -

Pet­ra är fri­lans­jour­na­list som äls­kar att re­sa och mö­ta in­spi­re­ran­de män­ni­skor. Hon skri­ver gär­na om kul­tur och gör för­dju­pan­de per­son­por­trätt. Den sto­ra driv­kraf­ten är ny­fi­ken­he­ten på hur oli­ka män­ni­skor väl­jer att le­va si­na liv, vad som får oss att gö­ra oli­ka val och hur de i sin tur for­mar nya vägar i li­vet. Mö­tet med Jens As­sur på si­dan 18 gav hen­ne nya tan­kar om in­ne­bör­den av mod och att verk­li­gen vå­ga tro på – och käm­pa för – si­na idéer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.