ROCKA LOSS

FAVORITEN H JÄLPER KI­RUR­GEN

Modern Psykologi - - INSIKT -

Klas­sisk mu­sik gör dig in­te smar­ta­re – den så kal­la­de Mo­zar­tef­fek­ten har ty­värr vi­sat sig va­ra svår att be­läg­ga. Där­e­mot tycks mu­sik­un­der­vis­ning gö­ra barn smar­ta­re. Forsk­ning vi­sar ock­så att vi trivs bätt­re med re­pe­ti­ti­va upp­gif­ter om vi lyss­nar på vår fa­vo­rit‍ mu­sik. Det kan ock­så fun­ge­ra i krä­van­de si­tu­a­tio­ner – som de ki­rur­ger som job­ba­de bå­de snab­ba­re och nog­gran­na­re till mu­sik de

själ­va valt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.