STRES­SA NER

VÅR­DA DITT MIN­NE

Modern Psykologi - - INSIKT -

Ar­bets­min­net och pro­blem­lös­nings­för­må­gan skärps vid la­gom myc­ket stress men för­säm­ras kraf­tigt vid för myc­ket stress, då för­må­gan att ploc­ka fram in­for­ma­tion från lång­tids­min­net helt kan

bloc­ke­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.