64

PRO­CENT

Modern Psykologi - - INSIKT -

Så myc­ket mer san­no­likt var det att barn un­der tio år föd­da i sep­tem­ber–de­cem­ber fick en ad­hd-di­a­gnos jäm­fört med barn föd­da i ja­nu­a­ri–april un­der åren 2004–2011 i Fin

land. Käl­la: Lan­cet Psychi­a­try

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.