Det hän­de den 13/11 2015

Modern Psykologi - - PERSONLIGHETEN) -

En se­rie skjut­ning­ar och ex­plo­sio­ner or­ga­ni­se­ra­de av IS sked­de på sex oli­ka plat­ser i Pa­ris. Sam­man­lagt dö­da­des 130 per­so­ner och hund­ra­tals ska­da­des. Värst ut­satt var kon­sert‍lo­ka­len Ba­taclan, där hund­ra­tals hölls som giss­lan och 89 per­so­ner mis­te si­na liv. Terror­då­den den 13 no­vem­ber 2015 är den värs­ta at­tac­ken som drab­bat Frank­ri­ke se­dan and­ra världs­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.