Retro Li­ne Skiv­spe­la­re Med Dub­bel-Kas­sett/Dub­bel-CD RL80

Mord & Mysterier - - Contents -

Här­lig retro ste­reo med bra ljud och tids­ty­pis­ka funk­tio­ners om dub­bel­kas­sett­däck och di­gi­tal­ra­dio. Dess­utom kryd­dad med mas­sor av mo­der­na funk­tio­ner så du kan för­flyt­ta din mu­sik från vi­nyl­ski­vor och kas­sett till USB. Här dess­utom ut­rus­tad med dub­bel-CD! Man kan allt­så ko­pi­e­ra till CD en­ligt föl­jan­de: CD till CD, Kas­sett till CD, FM till CD, USB till CD, SD till CD, AUX till CD, Turn­tab­le till CD, Det går na­tur­ligt­vis även att ko­pi­e­ra till kas­sett från CD, mel­lan kas­set­ter, till USB osv. In­spel­ning kan ske på CD-R/RW. Skiv­spe­la­ren spe­lar 33/45/78 varv. USB/SD-in­spel­ning från CD/Gram­mo­fon/FM-ra­dio/AUX-in/Kas­sett. Ra­dio med au­to-scan­ning och förin­ställ­da sta­tio­ner. MP3-upp­spel­ning från CD/USB/SD. PMPO 32W Ex­ter­na hög­ta­la­re. Hör­lursut­tag. Fjärr­kon­troll. Blu­e­tooth (Ver­sion 2.1). Svensk bruks­an­vis­ning. Mått ba­sen­het: 31,5x30x33cm. Mått hög­ta­la­re: 16x13x20cm. Vikt 7,8kg. Nr 71566...............................................................................................3.290 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.