Ma­ri­am Adam

– för­svun­nen se­dan 1997

Mord & Mysterier - - Helénmordet -

Åt­ta­å­ri­ga Ma­ri­am Adam för­svann den 27 ju­ni 1997 från lä­ger­går­den Råd­de­hult i ­Borås. Ef­ter för­svin­nan­det sök­te un­ge­fär 200 per­so­ner i två dygn ef­ter Ma­ri­am, bå­de po­lis, mi­li­tä­rer och ci­vi­la. Men man hit­ta­de inga spår ef­ter flic­kan.

Mi­ri­am Adam för­svann sam­ma som­mar som Jas­mi­na och po­li­sen har ut­rett om ­flic­kor­nas för­svin­nan­de kan ha haft med ­varand­ra att gö­ra och om en och sam­ma gär­nings­man kan ha le­gat ba­kom de­ras ­för­svin­nan­de.

Po­li­sen har bland an­nat ut­rett om An­ders Eklund, som mördade ti­o­å­ri­ga Eng­la Höglund och 31-åri­ga Per­nil­la Hellgren, kan lig­ga ba­kom Mi­ri­am Adams ­för­svin­nan­de. An­ders Eklund ska ha haft fle­ra kopp­ling­ar till Borås, bland an­nat ge­nom sitt jobb som last­bils­chauf­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.