TI­DENS FULLBORDAN

National Geographic (Sweden) - - CORONAVIRU­S -

På 400-ta­let kom lä­ran om evi­ga straff till kyr­kan. Men det var in­te i en­lig­het med Bi­belns grund­text. Vi ska stu­de­ra be­grep­pen Ge­hen­na, eld­sjön, den ri­ke man­nen och La­sa­rus, do­men mel­lan “få­ren och get­ter­na” och myc­ket an­nat. För­vän­ta aha-upp­le­vel­ser! Fle­ra lä­sa­re lovor­dar bo­ken, bl a Berndt Isaks­son, pas­tor i Equme­nia. Se vår web­si­da! Hård­pärm 414 sid 220:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.