REINKARNAT­ION - en del av Guds plan?

National Geographic (Sweden) - - CORONAVIRU­S -

Forsk­ning in­di­ke­rar att vi har mer än ett liv på jor­den. Vad de fles­ta in­te har sett är att även Je­sus mås­te ha räk­nat med reinkarnat­ion. Vi gör en sam­man­fatt­ning av de se­nas­te fors­kar­rö­nen, ut­vär­de­rar dem, och djup­dy­ker se­dan i Bi­beln. Du kom­mer att bli över­ras­kad av hur dunk­la bi­bel­stäl­len klar­nar med reinkarnat­ion som tolk­nings­mo­dell. (Finns nu även i eng­elsk över­sättn.) A5 häf­te 80 sid 89:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.