CAN­CER och vad Gud lär­de mig

National Geographic (Sweden) - - CORONAVIRU­S -

Can­cer är in­te nå­got man ba­ra drab­bas av. Den är krop­pens re­ak­tion på nå­got, och of­ta finns or­sa­ker in­te ba­ra i kost och mil­jö, ut­an även i sjä­len. Ma­de­le­i­ne be­rät­tar hur hon över­vann me­tas­ta­se­ran­de bröst­can­cer i en at­mo­sfär av tillit och ly­hörd­het. Mjuk­pärm 147 sid 150:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.