Lukt­sa­ne­ra även i bi­len och fri­tids­hu­set

National Geographic (Sweden) - - AKTUELLT -

• För­u­tom att lukt­sa­ne­ra ditt hem kan du an­vän­da din Ozo­ne­air för att bli av med luk­ter i bi­len, fri­tids­hu­set, bå­ten, hus­vag­nen, hus­bi­len el­ler vil­ka ut­rym­men du öns­kar.

• Du kan an­vän­da din Ozo­ne­air för cir­ka 1000 be­hand­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.