BER­GETS JAGARE

National Geographic (Sweden) - - VÄRLDENS TAK -

Det­ta smi­di­ga katt­djur, som le­ver på hög höjd, har han­kat sig fram på värl­dens tak i eo­ner, vil­ket märks på krop­pen. Snöleopard­en ba­lan­se­rar sitt be­hov av fart och kraft när den ja­gar si­na by­ten med an­pass­ning­ar som gör att den kla­rar av bran­ta berg, sy­re­fat­ti­ga mil­jö­er och bi­tan­de köld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.