PULSAR AXION XM30S VÄRMEKAMER­A

National Geographic (Sweden) - - VÄRLDENS TAK -

En smi­dig li­ten kom­pis du kan li­ta på när mörk­ret fal­ler. Pas­sar per­fekt i ena han­den el­ler i fic­kan. Su­ve­rän om du vill se vad som rör sig i en mörk park, ga­rage, par­ke­ring el. lik­nan­de in­nan du pas­se­rar.En bil­lig för­säk­ring som ger dig trygg­het! Ut­rus­tad med vi­deo- och still­bilds­in­spel­ning med in­tern­min­ne som lag­rar tim­vis med vi­deo el­ler tu­sen­tals­fo­ton.

18.600:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.