61. Aus­tin CZARNIK

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 24 år. Längd: 175 cm. Vikt: 73 kg. Lön: $ 817 500.

Vann plat­sen som tred­je­cen­ter ef­ter stark camp i år och gör si­na förs­ta NHL-mat­cher i höst. Fick en hjärn­skak­ning i sista trä­nings­mat­chen ef­ter en smäll av Fly­ers Rad­ko Gu­das som stäng­des av i sex mat­cher.

Boston var det förs­ta NHLla­get från USA och det var af­färs­man­nen Char­les Adams som loc­ka­de hoc­keyn över grän­sen från Ka­na­da. Fär­ger­na svart, gult och vitt häm­ta­de han från sin af­färs­ked­ja Brook­si­de Sto­res och nam­net Bru­ins tog han för att för­knip­pas med styr­ka och kraft. Brun­björ­nar (”bru­ins”) finns dock in­te i Boston­trak­ten el­ler de öst­ra de­lar­na av Nor­da­me­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.