35. An­ton KHUDOBIN

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 30 år. Längd: 181 cm. Vikt: 92 kg. Lön: $ 1 200 000.

Till­ba­ka i klub­ben ef­ter tre år på vift i Hur­ri­ca­nes och Ducks. In­ploc­kad för att bac­ka upp Rask och av­las­ta ho­nom med ett tju­go­tal star­ter. Gans­ka små­vux­en mål­vakt men är kvick och re­flex­snabb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.