44. Ni­co­las DESLAURIERS

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 25 år. Längd: 185 cm. Vikt: 96 kg. Lön: $ 775 000.

Står för kraften och fy­si­ken i la­get. Ro­bust och hårt ar­be­tan­de vinge som smäl­ler på, spe­lar in­ten­sivt och står upp för si­na lag­kam­ra­ter. Ska­par ener­gi med sitt spel — men kan gö­ra bätt­re av­väg­ning­ar i si­na be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.