52. Jo­nat­han ERICSSON

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 32 år. Längd: 193 cm. Vikt: 100 kg. Lön: $ 4 250 000.

De­fen­siv back som spe­lar en­kelt, re­so­lut och sta­bilt i egen zon men som sak­nar of­fen­si­va verk­tyg. Har tap­pat en del fart med åren och är in­te li­ka ef­fek­tiv som ti­di­ga­re. Går in på ti­on­de sä­song­en i klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.