6. Marco SCANDELLA

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 27 år. Längd: 185 cm. Vikt: 93 kg. Lön: $ 4 000 000.

In­ploc­ka­de via en tra­de med Wild där han spe­lat he­la NHL-kar­riä­ren. Sta­bil backkug­ge som gör ett ha­bilt jobb ut­an att stic­ka ut. Or­kar tug­ga många mi­nu­ter. Bi­drar med ru­tin. Bå­de bred­dar och spet­sar back­si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.