10. Jacob JOSEFSON

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 26 år. Längd: 184 cm. Vikt: 86 kg. Lön: $ 700 000.

Slog ald­rig ige­nom un­der sju år i De­vils och gör nu ett mil­jöom­byte. An­svars­full de­fen­siv cen­ter som skär av vinklar, lig­ger rätt och kan tra­sa sön­der mot­stån­dar­nas spel. Fram­för allt en bredd­cen­ter för fjär­de­ked­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.