52. Jo­nat­han ERICSSON

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 33 år. Längd: 193 cm. Vikt: 100 kg. Lön: $ 4 250 000.

Fick av­slu­ta sä­song­en i fjol i för­tid på grund av ska­da — men fan­sen kla­ga­de knap­past ef­tersom svens­ken bli­vit en av la­gets hack­kyck­ling­ar. Ro­bust de­fen­siv back som tap­pat fart och kraft. Bäst i egen zon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.