28. Lu­ke WITKOWSKI

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 27 år. Längd: 188 cm. Vikt: 91 kg. Lön: $ 750 000.

In­ploc­kad från free agent-mark­na­den. Tog ald­rig nå­gon or­di­na­rie plats i Light­ning. Mångsidig spe­la­re som bi­drar med ener­gi, fy­siskt spel och ag­gres­si­vi­tet. Kan kas­ta hands­kar­na. Re­jäl och tung bredd­spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.