s lö s n y s n hä

NHL-bibeln - - News -

Ry­an Callahan har gjort sig känd i NHL som en rik­tig ex­pert på att täc­ka skott. Så fort han ser en mot­stånd­ar­back lad­da bös­san – då vrä­ker han sig fram och gör allt för att få puc­ken på sig. Tam­pa Bay Light­nings trä­na­re Jon Coo­per upp­skat­tar 32-åring­ens of­fer­vil­ja – men un­der en för­sä­songs­match i sep­tem­ber tyck­te han att det gick för långt. Ef­ter att ha täckt ett skott mot Nashvil­le bän­ka­des Callahan res­ten av kväl­len, för att in­te åd­ra sig nå­gon me­nings­lös ska­da.

– Ibland mås­te man fak­tiskt skyd­da si­na spe­la­re från sig själ­va, sa Coo­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.