Av­slö­jar den nak­na AHL- san­ning­en

NHL-bibeln - - News - Fo­to: AP, THINKSTOCK

Ef­ter fem sä­song­er och näs­tan 300 mat­cher i AHL har Fred­rik Claesson nu be­ford­rats till Ot­ta­wa ­Se­na­tors och eta­ble­rat sig som NHL-back. Skill­na­den mel­lan de två ligor­na är stor, kan den 24-åri­ge svens­ken be­kräf­ta. El­ler vad sägs om de här buss­hi­sto­ri­er­na, som han de­la­de med sig av vid en ­me­di­e­träff i Stock­holm i som­ras: – De var in­te så jäk­la ro­li­ga, re­sor­na i AHL. En gång ha­de vi en buss där stöt­däm­par­na in­te fun­ge­ra­de, och re­san skul­le ta fy­ra tim­mar. Det var kil­lar som hop­pa­de upp och slog i ta­ket, och al­la ha­de ont i hu­vu­det till mat­chen. Det var kanske in­te de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na. – En an­nan gång kom det ba­ra in varm­luft i bus­sen och det gick in­te att dra ner fönst­ren. Det blev svin­varmt och al­la låg där nak­na till slut...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.