Bon­dens till­ba­ka i Tessinpark­en

ÖstermalmDirekt - - NYHETER · ÖSTERMALM · GÄRDET · NORRA DJURGÅRDSS­TAD -

Nu är Bon­dens mark­nad till­ba­ka i Tessinpark­en. Men det är in­te rik­tigt som det bru­kar va­ra. På lör­da­gar mel­lan 12 och 13 sker ut­läm­ning av va­ror som för­be­ställts, an­ting­en di­rekt från pro­du­cen­ter el­ler via Fa­ce­book-grup­pen ”Ut­läm­ning Bon­dens Egen Mark­nad Tessinpark­en”. Pla­nen är att ut­läm­ning­en av grön­sa­ker, blom­mor och an­nat, som sker utan mel­lan­hän­der, kom­mer att på­gå un­der augusti, sep­tem­ber och ok­to­ber.

UT­LÄM­NING. Nu är ”Bon­dens mark­nad” till­ba­ka i Tessinpark­en men in­te som tra­di­tions­en­lig mark­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.