K-märkt vind på Ös­ter­malm ri­ven

ÖstermalmDirekt - - NYHETER · ÖSTERMALM · GÄRDET · NORRA DJURGÅRDSS­TAD -

En K-märkt vind från 1893 på Ös­ter­malm har ri­vits, rap­por­te­rar P4 Stock­holm.

Hu­set hål­ler just nu på att to­tal­re­no­ve­ras. Hy­res­gäs­ter­na som bor i hu­set var emot riv­ning­en och fick rätt i högs­ta in­stans, mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len, men då var vin­den re­dan ri­ven. Även Stads­mu­se­et. läns­sty­rel­sen och Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet av­råd­de från att ri­va den grön­klas­sa­de vin­den.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren Tys­ka Kyr­kan sä­ger i en kom­men­tar till P4 Stock­holm att det var nöd­vän­digt att by­ta ut in­red­ning­en som en del av nor­malt un­der­hålls- och re­no­ve­rings­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.