Man dömd för fler­ta­let in­brott på Djur­går­den

ÖstermalmDirekt - - NYHETER · ÖSTERMALM -

I vå­ras sked­de fle­ra bo­stads­in­brott på Djur­går­den. I maj grep po­li­sen två gär­nings­män. Den 30 ju­li döm­des den ena man­nen för tre fall av grov stöld samt hä­le­ri, för­be­re­del­se till stöld och för­sök till stöld. Straf­fet blev fäng­el­se i ett år och två må­na­der. Den and­ra man­nen god­tog straf­fö­re­läg­gan­de och fick vill­kor­lig dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.