Asto­ri­a­hu­set

ÖstermalmDirekt - - NYHETER · ÖSTERMALM -

● Bygg­des 1873. 2018 ut­för­de fas­tig­hets­ä­ga­ren Hum­le­går­den en kri­ti­se­rad riv­ning av fly­gel­de­len, för att se­dan upp­fö­ra ett nytt kon­tors­hus på plat­sen.

● Den del av hu­set som vet­ter ut mot ga­tan be­va­ra­des, re­stau­re­ra­des och har fått en till­bygg­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.