LÖRDAG TILL LÖRDAG 8 — 15 AUGUSTI

ÖstermalmDirekt - - NYHETER · ÖSTERMALM -

SÖN­DAG 9 AUGUSTI

11:00 Sön­dags­guds­tjänst, Hjort­hag­s­kyr­kan. Ju­lia Bjer­leus, Staf­fan Al­veteg.

TORSDAG 13 AUGUSTI

19:00 Som­maror­gel. Eng­el­brekts­kyr­kan. Väl­kom­men till or­gel­kon­sert i som­mar­kväl­len. Idag spe­lar Bengt Tri­bu­ka­it. Fri en­tré.

GUDSTJÄNST

Väl­kom­men till gudstjänst i vå­ra kyr­kor igen. Var­je sön­dag läg­ger vi ock­så ut en ny an­dakt på www. svenska­kyr­kan.se/eng­el­brekt.

ÖP­PET I KYRKORNA

Eng­el­brekts­kyr­kan är öp­pen Tis­dag till sön­dag 11:00–16:00. Hjort­hag­s­kyr­kan är öp­pen tis­dag till sön­dag 13:00–16:00.

FIKA MED OSS UT­OM­HUS

Väl­kom­men till en fi­kastund ut­om­hus. Vid Café DC på Ös­ter­malms­ga­tan 20 B mån­dag–torsdag kl 10:00–12:00.

El­ler ut­an­för Hjort­hag­s­kyr­kan på Di­a­na­vä­gen 8-10 tis­dag– fre­dag kl 13:00–15:00.

PRO­ME­NAD I LILL-JANSSKOGEN

Kom med på pro­me­nad ons­da­gar kl 13:00 - Al­la kan va­ra med! Start vid Café Har­pa­vil­jong­en på Fis­kar­torps­vä­gen 29. Buss

6, 55 el­ler 57 till Ös­ter­malms id­rotts­plats. Väl mött!

SÖN­DA­GENS BIBELTEXT

Den som är tro­gen i smått är tro­gen ock­så i stort, och den som är ohe­der­lig i smått är ohe­der­lig ock­så i stort.

ur LUKASEVANG­ELIET 16:1-13

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.