För­slag kost­nad/år

ÖstermalmDirekt - - NYHETER · STOCKHOLM -

EN- OCH TVÅ­FA­MILJS­HUS:

● Töm­ning var fjär­de vec­ka: 1 205 kr. ● Töm­ning varan­nan vec­ka: 1 965 kr. ● Töm­ning var­je vec­ka: 3 585 kr. FLER­BO­STADS­HUS, KOST­NAD/LÄ­GEN­HET: 710 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.