KÖPES

ÖstermalmDirekt - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER -

Kö­per lä­gen­het

Kö­per lä­gen­het i säm­re skick el­ler I re­no­ve­rings­be­hov, kö­per den som det är nu, ing­en städ­ning be­hövs. Jag står för mäk­lar­kost­nad så af­fä­ren blir trygg för bå­de oss. Ring mig el­ler skic­ka ett sms med in­for­ma­tion av din lä­gen­het. 0700413639

BÖCKER OCH TAVLOR KÖPES

Böcker och tavlor köpes, 0709 421020

LP-VINYLSKIVO­R

Bra be­talt, upp till ett par tu­sen för väl­vår­da­de ra­ri­te­ter Häm­tar och be­ta­lar på plats skiv­fre­ak@hot­mail.com

076- 9411965

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.