5 upp­fin­ning­ar från Star Trek som

IN­SPI­RE­RAD AV… Tri­kor­dern

Otrolig teknologi - - Innehåll -

I Star Trek kan Dr McCoys tri­kor­der skan­na en pa­ti­ents kropp för att se­dan ome­del­bart stäl­la en me­di­cinsk di­a­gnos. Qu­al­comms XPRIZE täv­lar i verk­lig­he­ten med sin pro­dukt Sca­na­du Scout. Det är en li­ten skan­ner som mä­ter puls, blod­tryck, kropps­tem­pe­ra­tur och an­nat. Att hål­la Scou­ten mot pan­nan i tio se­kun­der räc­ker för att få en upp­da­te­rad koll på hur det står till med häl­san och den till­hö­ran­de ap­pen lar­mar om det finns tec­ken på någ­ra pro­blem som du bor­de upp­märk­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.