Att ska­pa en por­tal

Den verk­li­ga ma­gin bakom Dr Stranges dörr till and­ra di­men­sio­ner.

Otrolig teknologi - - Specialeffekter -

LED-be­lys­ning

Por­ta­len byggs upp i stu­di­on med hjälp av en ring av LED-lam­por som be­ly­ser den.

Green screen

I den här sce­nen är Dr Stranges värld helt da­to­ra­ni­me­rad. Där­för an­vänds en green screen som bak­grund.

3D-ani­me­ring

Ani­ma­tö­rer­na läg­ger till gnis­tor i ef­ter­be­ar­bet­ning­en. Gnis­tor­nas längd, böj­ning och in­ten­si­tet styrs i mins­ta de­talj.

Slutef­fek­ter

Till sist kom­bi­ne­ras da­to­ra­ni­ma­tio­ner­na med de verk­li­ga skå­de­spe­lar­na för att ska­pa den slut­li­ga sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.