Tids­lin­je 2008-2018

Otrolig teknologi - - Specialeffekter -

Vär­det av bit­co­in ha­de en blyg­sam bör­jan med när­mast obe­fint­lig ök­ning, men tog plöts­ligt fart i 2015 och ex­plo­de­ra­de se­dan dra­ma­tiskt under 2017.

Nov. 2008 Sa­tos­hi Na­ka­mo­to läg­ger upp en ar­ti­kel på ett kryp­to­gra­fi­fo­rum på nä­tet som he­ter ”Bit­co­in: A Pe­er­to-pe­er Electro­nic Cash Sy­stem”. Jan. 2009 Den förs­ta bit­co­in-bloc­ken ut­vinns och den är värd 50 bit­co­in. Aug. 2010 Hac­ka­re an­vän­der ett...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.