MÄRK­LI­GA HO­TELL SOM RE­DAN FINNS

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Ky­lig in­kvar­te­ring

Rum­men som är helt bygg­da i en bland­ning av snö och is smäl­ter om som­ma­ren. Is­ho­tel­let ut­an­för Juk­ka­sjär­vi byggs upp igen var­je vin­ter, en pro­cess som tar sex vec­kor. Inom­hus­tem­pe­ra­tu­ren i de isi­ga rum­men va­ri­e­rar mel­lan -5 och -7 gra­der.

Salt­pa­lat­set

På grän­sen till värl­dens störs­ta sal­tö­ken i Bo­li­via lig­ger Pa­la­cio de Sal. Ho­tel­let är byggt av en mil­jon salt­block och har 16 rum, ett spa och en golf­ba­na. Allt från väg­gar till säng­ar är gjor­da helt i salt.

Flyg­ka­binsupp­le­vel­sen

Om du in­te fått nog av att vis­tas i flyg­plan ef­ter flyg­re­san går det bra att chec­ka in på Jum­bo Stay. Den om­bygg­da 747-200-jum­bo­je­ten står på mar­ken nä­ra Ar­lan­da och har över 30 rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.