Nytt i För­del­s­zo­nen

PC-Tidningen - - FÖRDELSZON­EN -

Stu­dio 2.0 är den sto­ra ny­he­ten i För­del­s­zo­nen just nu. Pro­gram­met an­vänds för att byg­ga med Le­go i da­torn. Här finns mas­sor med funk­tio­ner för att byg­ga vad som helst med al­la ty­per av le­go­bi­tar. Pro­gram­met bju­der på tim­tals med kul fram­för da­torn. En an­nan spän­nan­de ny­het är den nya ver­sio­nen av po­pu­lä­ra As­ham­poo Bur­ning Stu­dio, som är ett oum­bär­ligt verk­tyg om du har en dvd-brän­na­re.

Pro­gram

■ As­ham­poo Bur­ning Stu­dio 2020

■ HP Ea­sy Start

■ Ma­na­ged Disk Cle­anup

■ Stu­dio 2.0

■ XnVi­ew

Vi­deo

■ Goog­le som sök­mo­tor

Den nya ver­sio­nen av Micro­softs webb­lä­sa­re Ed­ge har Bing som stan­dardsök­mo­tor. Den här vi­de­on vi­sar hur du by­ter sök­mo­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.