Ra­de­ra onö­di­ga fi­ler

PC-Tidningen - - FÖRDELSZON­EN -

Det finns knap­past nå­got enkla­re städ­pro­gram än Ma­na­ged Disk Cle­anup. När det an­vänds för att ta bort till ex­em­pel gam­la pro­gram­fi­ler el­ler till­fäl­li­ga fi­ler känns det un­ge­fär på sam­ma sätt som att kö­ra de verk­tyg som finns i Win­dows. Det är ba­ra att boc­ka för de ty­per av onö­di­ga fi­ler som du vill få bort, res­ten skö­ter pro­gram­met. En städ­ning med Ma­na­ged Disk Cle­anup ger in­te ba­ra mer plats på hård­dis­ken, du får ock­så en da­tor som är mer över­skåd­lig och lät­ta­re att ar­be­ta med.

An­vän­dar­gräns­snit­tet på­min­ner myc­ket om hur det ser ut i Win­dows.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.