Bli med­de­lad när det kom­mer nya all­var­li­ga hot

PC-Tidningen - - DEN SÄKRA SIDAN -

≡≡ Kom ihåg att an­mä­la dig till PC-tid­ning­ens Sä­ker­hets­larm. Då får du näm­li­gen med­de­lan­de via e-post så fort vi får kän­ne­dom om nya all­var­li­ga IT-hot. Du blir dels med­ve­ten om hot­bil­den, dels hin­ner du skyd­da bå­de da­tor och mo­bil mot ho­ten. Lar­met är en ex­klu­siv tjänst för PC-tid­ning­ens pre­nu­me­ran­ter. Läs mer här:

www.pc­tid­ning­en.se/sa­ker­hets­larm

Mar­ke­ra Låt Win­dows lå­sa din en­het au­to­ma­tiskt när du är bor­ta från den 3 .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.