Lås da­torn au­to­ma­tiskt

PC-Tidningen - - FIFFIGA UPPGRADERI­NGAR I WINDOWS 10 -

En Win­dows-upp­da­te­ring bjöd på Dy­na­miskt lås, ett verk­tyg som lå­ser da­torn au­to­ma­tiskt när du läm­nar den. Allt som krävs är att du an­slu­ter din mo­bil­te­le­fon via Blu­e­tooth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.