Få en över­blick över Win­dows upp­da­te­ring­ar

PC-Tidningen - - FIFFIGA UPPGRADERI­NGAR I WINDOWS 10 -

Se­dan Win­dows 10 lan­se­ra­des 2015 har Micro­soft ge­nom­fört sto­ra så kal­la­de funk­tions­upp­da­te­ring­ar som in­ne­hål­ler nya verk­tyg och funk­tio­ner. På vår hem­si­da kan du få en över­blick över de oli­ka upp­da­te­ring­ar­na och de funk­tio­ner som fanns med i dem. Hem­si­dan upp­da­te­ras lö­pan­de så att du all­tid kan lä­sa om ak­tu­el­la och kom­man­de upp­da­te­ring­ar här:

www.pc­tid­ning­en.se/win­dows10

4

Klic­ka på Kom igång 4 un­der 3 punk­ten Åter­ställ den här da­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.