De vik­ti­gas­te ener­gi­in­ställ­ning­ar­na

Det är främst fy­ra in­ställ­ning­ar som på­ver­kar hur myc­ket ström da­torn drar. Det är des­sa in­ställ­ning­ar som vi ju­ste­rar i vå­ra re­kom­men­de­ra­de ener­gische­man.

PC-Tidningen - - 4 PRAKTISKA TIPS -

Klic­ka på Po­werPlanSwi­t­cher och klic­ka på knap­pen Häm­ta 4 Klic­ka på Star­ta i näs­ta föns­ter. .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.