DET BÄS­TA FRÅN FORUMET

PC-Tidningen - - FRÅGA OSS -

Här sam­lar vi det bäs­ta från PC-tid­ning­ens fo­rum, där ­ al­la pre­nu­me­ran­ter får hjälp med tek­nis­ka pro­blem kring ­da­to­rer, pro­gram, ­till­be­hör och myc­ket an­nat.

PC-tid­ning­ens fo­rum: www.pc­tid­ning­en.se/fo­rum

1 2

Sök ef­ter ap­par och funk­tio­ner i Win­dows sökre­sul­ta­tet Ap­par och funk­tio­ner 2 . 1 . Klic­ka på

6 7

2 1

Klic­ka på Start-knap­pen i ­Win­dows 1 och öpp­na ­in­ställ­ning­ar­na via kugg­hju­let 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.