Bart­holo­mew Ro­berts

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Ur­sprung: Wa­les Född: 1682 Död: 1722

Åven känd un­der sitt rik­ti­ga namn John Ro­berts och det postu­ma smek­nam­net Black Bart. Ro­berts var en av de mest fram­gångs­ri­ka buc­kan­jä­rer­na un­der sin era. Han tving­a­des först in i pi­rat­li­vet av kap­ten Ho­well Da­vis, men hans ena­stå­en­de na­vi­ge­rings­kun­ska­per gjor­de att han snabbt steg i gra­der­na. Han bör­ja­de snart tri­vas med pi­rat­li­vet och plund­ra­de mer än 400 far­tyg un­der sin livs­tid. Han var orädd och ka­ris­ma­tisk, men dog i ett slag mot ka­pa­ren Cha­lo­ner Og­le. Vid hans död kul­mi­ne­ra­de sjörö­veri­ets guld­ål­der, ing­en an­nan li­ka be­ryk­tad fi­gur tog över ef­ter ho­nom.

Länge var Te­ach förs­te styr­man un­der Hor­ni­gold, men ef­ter hand som hans kun­nan­de och fram­gång­ar väx­te, över­träf­fa­de stu­den­ten sin lä­ra­re.

In­te långt ef­ter Kidds död skrevs och tryck­tes sjö­mans­sång­en Kap­ten Kidds far­väl till ha­vet, och den

kri­ti­se­ra­de hans åtal. Wynn in­led­de sin pi­rat­kar­riär un­der ti­den ef­ter spanska

tron­följd­s­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.