MILANOS MÄSTARKLASS

Plaza Deco - - Innehall -

Vi stäm­de träff med någ­ra av de­sign­hu­vud­sta­dens in­fly­tel­se­ri­kas­te stil­bil­da­re. text ri­kard lind fo­to BEPPE BRANCATO sty­list ALESSANDRA SALARIS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.