MOODBOARD

De­sign som ljuv mu­sik? Ja, Alex­an­der Ler­viks me­tod är att lå­ta sig in­spi­re­ras av så­väl synth­mu­sik som bi­nas sym­fo­nis­ka surr.

Plaza Deco - - Innehall -

Form­fan­to­men Alex­an­der Ler­vik be­rät­tar om in­spi­ra­tio­nen bakom sin de­sign. Text jesper tillberg 124

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.