1. Beppe brancato

Plaza Deco - - Ledare -

Fo­to­graf Mi­la­no­ba­se­ra­de Beppe Brancato har snabbt flyt­tat fram po­si­tio­ner­na och eta­ble­rat sig som en av Ita­li­ens främs­ta de­sign­fo­to­gra­fer. Kli­ent­lis­tan in­klu­de­rar ma­ga­sin som Wall­pa­per, El­le De­cor och Ca­sa Vo­gue, de­sign­kon­tor som Di­mo­restu­dio och Stu­dio Lis­so­ni och pro­du­cen­ter som Knoll, Cas­si­na och Flos. - Jag har en väl­digt pas­sio­ne­rad re­la­tion till mitt jobb, sä­ger Beppe. Jag för­sö­ker ha en fri och in­tui­tiv in­ställ­ning till det jag ska gö­ra, och att all­tid hit­ta nya sätt att se på sa­ker och ting.

För Pla­za De­co por­trät­te­rar Beppe nu någ­ra av Milanos le­dan­de stil­bil­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.