Stol och skulp­tur

Plaza Deco - - I Framkant -

Kärt barn har många namn, CH24 låter som en ke­misk be­teck­ning så vi nö­jer oss med Y- sto­len. Pla­za De­co sy­nar vad som gör Hans J. Weg­ners klas­si­ker från 1950 till en av värl­dens mest sprid­da sto­lar.

Sit­sen vävs för hand i fa­bri­ken och av 120 me­ter pap­pers­snö­re. Sa­m­ar­be­tet mel­lan Hans J. Weg­ner och Carl Han­sen & Son in­led­des 1949. Re­dan året ef­ter till­kom sto­lar­na CH22, CH23, CH24 och CH25. Två av des­sa är fort­fa­ran­de i pro­duk­tion, Y- sto­len och...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.