French Me­tal Rack

Plaza Deco - - I Framkant -

I en 1930- talslä­gen­het i Pa­ris 14: e ar­ron­dis­se­ment – hem till en tid­nings­för­läg­ga­re, en art director och de­ras två barn – de­la­des ut­rym­met upp med pa­ne­ler av per­fo­re­rad plåt. Den smar­ta lös­ning­en ska­pa­de sek­tio­ner som in­red­des med pa­rets sam­ling av de­sign­möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.